Proces windykacja należności

Posted: 9th July 2012 by robertwrona in Uncategorized
Tags:
Comments Off

Wiele osób w dzisiejszych czasach stara się jak najczęściej obchodzić obowiązujące w naszym państwie przepisy prawne, skarbowe oraz gospodarcze. Wiele osób zaciąga kredyty oraz pożyczki, ale ich nie spłaca. Część ma zaległości na rzecz osób prywatnych, na przykład w ramach niepłaconych od dawna alimentów na dziecko.

Inni zaś nie rozliczają swoich dochodów w Urzędzie Skarbowym. Wszystkie te oraz inne długi mogą ściągnąć z nich komornicy w toku postępowania prawnego. Jest to tak zwana windykacja należności. Proces ten ma odległą oraz niezwykle bogatą historię. W dosłownym tłumaczeniu oznacza nic innego, jak dochodzenie roszczeń albo osobistą obronę konieczną. Już w okresie istnienia Cesarstwa Rzymskiego funkcjonowało pojęcie łacińskie „vindicatio”. W imperium antycznym powołano instytucję prawną zwaną „rei vindicatio”. proces należności

Jej celem było odzyskanie rzeczy utraconej, będącej w posiadaniu innego, nieuprawnionego człowieka. Współcześnie termin ten ma podobne znaczenie, jednakże samo dochodzenie do własności odbywa się na zadach ściśle określonych przez obowiązujące w danym kraju prawo. Oczywiście takie zasady prawne formułuje ministerstwo.

Taka windykacja należności leży więc w gestii osób będących jednostką o statusie prawnym, to jest komorników. Istnieje jednak szereg innych podmiotów zajmujących się ściąganiem należności od dłużników.

Profesjonalne firmy windykacyjne także działają na mocy prawa, jednak mogą ściągać określony dług tylko po uprzednim wykupieniu go. W ten sposób spłacana jest należność, na którą dłużnik miał oddać innej osobie prywatnej, firmie, urzędowi albo instytucji. Dług przekłada się z kolei na rzecz firmy odkupującej wspomnianą należność i to w jej interesie jest dochodzenie roszczeń, naliczanie odsetek i dążenie do odzyskania pieniędzy.

Comments are closed.